ÂM TRẠCH – DƯƠNG TRẠCH
Trong Phong Thủy học chia làm hai loại: Âm Trạch và Dương Trạch. Âm Trạch là tìm hiểu ở người chết, tức là một phần được xây dựng như thế nào, phương vị ra sao, ảnh hưởng đến luồng sinh khí như thế nào?
Dương Trạch là tìm hiểu sống ở phương diện nhà cửa, phòng ốc…
Xét về nguyên lý cơ bản thì Âm Trạch Phong Thủy và Dương Trạch Phong Thủy có nhiều điểm tương đồng. Nhưng ở khía cạnh một phần người chết và nhà ở người sống thì âm dương khách biệt, không giống nhau. Cho nên kỹ thuật ứng dụng của Âm Trạch và Dương Trạch khách nhau ở một số điểm.

am-trach-duong-trach-la-gi


Trung Quốc vốn là một dân tộc ổn định và xã hội Trung Quốc từ xưa vốn là sự tập hợp gia tộc, gia trang mà thành. Do đó, họ đặt biệt chú trọng đến nơi an chốn ở và cả nơi chôn cất người chết. Cho nên Âm Trạch và Dương Trạch Phong Thủy điều được coi trọng và bảo tồn tho truyền thống. Sự hưng vượng hay lụn bại của một gia tộc liên quan rất đến việc xây nhà và
chôn cất.