Ăn ở là vấn đề hàng đầu sinh tồn của nhân loại. Trong bài viết này sẽ tập trung nói về vận dụng bát quái như thế nào để đoán về nhà ở tốt hay xấu.
Phong thủy của nhà cửa tốt hay xấu không những liên quan trực tiếp đến vận mạng tốt xấu của mình, mà còn đến sự vượng suy của của con cháu đời sau. Do đó tổ tiên chúng ta đã phát minh ra thuật Phong Thủy này, khoa học hiện đại gọi nó là “tham dự học”.
“Phong Thủy âm dương”, âm là chỉ âm trạch tức Phong Thủy tốt xấu của phần mộ, dương là chỉ dương trạch – tức Phong Thủy tốt xất của nhà ở. Bất kể là âm trạch hay dương trạch phàm ở chỗ đồi núi sông nước bao bọc đều là chỗ tốt. Cho nên tổ tiên đã thành lập những thành phố trên lưu vực những con sông lớn. Đó đều là những nơi sơn thanh thủy tú.

phong-thuy-voi-xay-dung-nha-dan


Sông núi bao bọc, đó là điều kiện Địa Lý Phong Thủy âm dương tốt, ngòai ra còn cần đến phương vị của: khí, quang, sơn thủy, phải sáng sủa, thoáng đãng. Khí trong âm dương Phong Thủy học là một nhân tố rất quan trọng. Vì sự hưng vượng của sự vật đều do khí đóng vai trò tác dụng chủ đạo.
Khí là môi trường tố, là nơi nước lưu thông, là nơi tiềm tàng, hội tụ một môi trường tốt. Người sống ở đó, mạng vận sẽ hanh thông. Quang là sáng sủa, là hướng dương. Người sống ở đó thì sẽ hưng vượng. Sơn là cốt nhục, thủy là huyết dịch. Sơn là cọp, thủy là rồng, mà rồng cọp là chỉ địa thế được trấn giữ. Sơn là báu vật, thủy là long tức báu vật có rồng bảo hộ. Sơn là võ,
thủy văn, tức là văn võ song toàn. Sơn là chỗ dựa, thủy là lưu thông, nhà ở dựa vào núi mà yên ổn, dựa vào nước mà lưu thông bốn phương tám hướng, người ở đó sẽ phú qúy vinh hoa.
Phương vị là hướng cửa chính (cũng gọi là huớng nhà), thứ nhất phải nhìn ra chỗ rộng rãi, thoáng đãng, nhưng không được phân tán quá, thứ hai là phải phù hợp với hướng tốt trong mạng quẻ của chủ nhà, thứ ba là cần phải có thế, chỗ cao ráo, nhưng không được cao quá, càng không thể trước cửa cao hơn nền nhà, thứ tư là các vật như đồi núi trước nhà không thể gần cửa quá, thứ năm là môi trường xung quanh phải sạch, người ở đó sức khỏe mới tốt.
Do đó lúc xây nhà mới nhờ ngươì xem Phong Thủy âm dương để chọn được thế đất có Phong Thủy tốt. Lúc xây nhà mới, ngoài việc chọn chỗ tốt, ngày giờ khởi công, (ở nông thôn là lúc cất nóc) cũng rất quan trọng. Nếu ngày giờ khởi công không tốt thì quá trình xây dựng hoặc thậm chí đã xây dựng xong cũng thường gặp phải việc xấu .